ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ MacBook Pro, MacBook Air, New MacBook, iMac, Mac Pro, Mac Mini, iPhone, iPad နဲ႔ iPod စတဲ့ devices ေတြကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြလုပ္ေဆာင္္ေနပါတယ္။

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

  • ပစၥည္းအစားထိုးလဲလွယ္ေပးးျခင္း(For Apple Limited Warranty)
  • ပစၥည္းအစားထိုးလဲလွယ္ေပးးျခင္း(For Out Of Warranty)
  • Software တင္ေပးျခင္း
  • Data မ်ား Back up လုပ္ေပးျခင္း
  • Software ျပသနာမ်ား ေျဖရွင္ေပးျခင္း
  • Software ျပသနာမ်ား ေျဖရွင္ေပးျခင္း
  • OSတင္ျခင္း၊ Update လုပ္ေပးျခင္း၊ Upgrade လုုပ္ေပးျခင္း

အလုပ္မအပ္မီ ျပင္ဆင္ေပးရမည့္အခ်က္မ်ား

(၁) လူႀကီးမင္း၏ Personal Data မ်ား Back Up လုပ္ေပးထားပါ။

(၂) “Find My iPhone” ကို ပိတ္ထားေပးပါ။